CNC Laser

Image

Domáca stavba lasera 

Konštruktér: Köteles Béla

CO2 Laser

Image
Image
Image
Image

Image

  • Časti laseru - preklad:

- Prvá čočka na 80% zrkadlová, typické cink selenid alebo germániové sklo.

- Zadné zrkadlo: 100% zrkadlo (môže byť aj kovové).

- Laserová trubica ako je vidno hore.

- Vysokonapäťový zdroj: Transformátor používaný pri neónovej reklame.
lepšý usmernený a stabilizovaný DC (>10kV).

- Vákuová výveva.

- Ventily na reguláciu tlaku.

- Prietok vody na chladenie.

 

  • Vydeá:

Video 1 (4,8MB)                                               Video 2 (5,4MB)
(Najprv si prosím vás uložte videá na váš počítač a potom si ich pozrite !)

Image

Image

Image

Image

 CNC ovládanie: H1 CNC ovládač.

 

Image          Pozor varovanie !   Image

CO2 Laser je neviditeľný svetelný lúč, ktorý môže vážne

poškodiť zrak, preto je potrebné pri manipulácii používať

sklenené okuliare.

 

Pozor na vysoké napätie.