4D

Image
2D + 2D rezanie polystyrénu pomocou Mach3 CNC
 
Image
 
Podpora témy: pán  Kalmus !

Myslím, že nie je potrebné hovoriť o tom, že týmto systémom sa otvárajú úplne nové možnosti pri rôznych činnostiach ako napríklad modelárstvo, reklama a pod. Rozdiel je v tom, že pohyb dvoch a dvoch osí sa programuje samostatne.  A tým je aj rozdiel v generovaní G-kódu oproti klasickej metóde. Na takéto programovanie existujú rôzne programy ale väčšinou sú veľmi drahé. A často kvalita rezania nezodpovedá cene. Pri rezaní polystyrénu je veľmi dôležité aby nedochádzalo k nepravideľnému chodu, pretože káždá nepresnosť je viditeľná na výrobku.

Našim cieľom bolo aby sme to dokázali urobiť pomocou Mach 3 a tak využili jeho výborné vlastnosti. 

Keďže softver je chopný riadiť 6 osí je táto úloha uskutočniteľná. problém je, že Mach bol vyvinutý na riadenie frézok a sústruhov.
Preto nie je možné importovať súbory s 3D programov, ale je potrebné použiť nejaký iný. 

Riešenie spočíva z troch krokov.: 

1. Konfigurácia hrdvéru. 
2. Prispôsobenie Machu na  2D+2D aplikáciu,
3. Vytvorenie G-kódu a kresby, ktorú Mach dokáže spracovať. 

 

1. Hardver:

H1 ovládač je stavaný na tri osi, preto sú potrebné dva. Zostávajúce dve osi je možné použiť na iné funkcie alebo ich pripojiť k existujúcim a tak dosiahnuť vôčší výkon. V závislosti od toho koľko LPT portov máme, su možné nasledovné zapojenia:

1. Dva LPT porty 2. Jeden LPT port pomocou Expandera

Image

Image

O oboch možnostiach viac tu: H1 Expander

Image


 
2. Mach3 - nastavenia:
 
2D + 2D Mach3 obrazovka pre rezanie polystyrénu
 
Image
 
Pán Magi vyvinul túto obrazovku za podpory Art of CNC Inc.-
Obrazovka funguje iba pri verzii Mach3 V R2.0.005 a vyšie a pri H1 ovládači.
 
Tu si je možné stiahnuť obrazovky 4D: 4DFoam.exe

 

Terajšie funkcie a možnosti:

-  2D+2D ovládanie pomocou  OneCNC 2000 Wire EDM G-kód je kompatibilný!
-  Nezávislé 4 osi  JOG 4 - ručný posun:

++X = šípka pravá,
--X = ľavá šípka,
++Y = šípka hore,
--Y = šípka dole,
++U = Page Down,
--U = Delete,
++V = Home,
--V = End,

Shift-rýchly posun.

+XU = num.3
-XU = num.1
+YV = num.5
-YV = num.2

- ostatné funkcie fungujú podobne ako pri bežnom Machu. 

 

Inštalácia:

Po inštalácii do adresára Mach a po rozbalení je ho možné spustiť zo základnej obrazovky za pomoci  Current profile vybrať  4DFoam. 

 

Koncové spínače a refernčné body:

 

Image

Dôležitý je výber spínačov, pretože by mali zniesť malý
posun potrebný na zastavenie. Na ľavo sú referenčné spínače a zároveň sú
to aj konc. spínače na pravej strane sú koncové spínače pričom je možné
sem zapojiť aj spínač núdzového zastavenia.
 

 
3. G-kód a jeho vytvorenie:
 
Vhodný softvér na vytvorenie G-kódu je "OneCNC 2000 Wire EDM"
 
Image
 
Softvér s dvomi módmi obsluhuje vytvorené tvary:  Non Restriction a Restriction mód - čo sú to?!
 
Non Restriction mód:
Súvislí prechod po dráhe. Pri rezačkách polystyrénu je tento mód výhodný,
pretože zastavenie by znamenalo nahrievanie materiálu a jeho deformáciu.
 
Restriction mód:
Príkladom je rezanie takéhoto tvaru - na jednej strane obdľžnik a na druhej ovál.  
 
Non Restriction mód Restriction mód

Image

Image

Non Restriction mód:

OneCNC 2000 Wire EDM je schopný spracovať nasledovné CAD súbory:

.cad formát

Impor:

.dgn
.dxf
.igs
VDA-FS
STEP

Aj samotný program je schopný vytvoriť 3D grafiku. 

Pri plánovaní a kreslení treba nakresliť dva rezané tvary a umiestniť ich od seba na potrebnú vzdialenosť.

Import rezaných dráh.

Image

Jedna je umiestnená na  Z=0 a druhá v smere  +Z . Na príklade je  Z=80mm-.
Na začatie rezania je potrebné definovať bod kde sa rezanie začne. Na určenie bodu použijeme grafický editor.

Image

----->

Image

----->

Image

Po kliknutí na ikonu je bod možné umiestniť myšou alebo zadaním koordinátov.
Potom je potrebné otvoriť 4D menu a zadať parametre pre správne vytvorenie G-kódu.

Image

Image

Part programing - bez fajky!
Keďže materiál sa nenachádza priamo pri osi je potrebné zadať aj túto vzdialenosť. 

Height of Part = vzdialenosť medzi dvomi dráhami. 

Distance to Lower Guide = Vzdialenosť materiálu od osi.

Botton of Part to Upper Guide = Vzdialenosť od  Z=0 po druhú stranu.

Activate Restriction Path - bez fajky = týmto sa mení mód. 

Max. Arc interpolation Error = chyba interpolácie v mm-.

U-V incremental - bez fajky 

Layer = Four Axis Sim#  (neviem, čo to je ale takto to ide)!

Max. Distance between Line = G-kód hustota krokovania 

Po zadaní "OK" sa objaví zopár okien:

 

Image

(krok po kroku zadať dáta rezania)
 
 
 
Image
(start bod aktív)
 
 
 
Image
(začiatok a smer)
 
 
 
Image
(uzavretie dráhy)
Pomocou F3 môžeme uzavrieť dráhy.
 
 
 
Image
(spodná dráha definovaná)
 
 
 
Image
(vrchná)
 
 
 
Image
(vrchná časť)
 
 
 
Image
(uzavretie dráhy hore)
 
 
 
Po zavretí program vykreslí dráhu!
Po kliknutí môžete dráhy točiť a pozerať/kontrolovať.
 
Keď je všetko v poriadku, ideme na generovanie G-kódu.

Image

----->

Image

Potom ho uložíme ako súbor .tap !
 
Image
 
Potom nasleduje import do Machu. Obraz sa nám nezobrazí. Hodnoty pre rýchlosť a riadenie relé niesú súčasťou G-kódu preto ich treba zadať.