Mechanika 08

Image

Dreveno/kovová konštrukcia Hobby CNC

Konštruktér: Szmolár Csaba

 

 Hotový stroj:

Image

Image

Image

Image

 

 Postup konštrukcie:    

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 Pohon osí:  

Image

Image

Image

Image

Image

Image