H1

Image
H1 Zdroj napätia Hobby CNC
(k profi1 a H1 CNC ovladaču)
 
Tento zdroj napätia je možné použiť k hobby CNC - strojom.  Je to kombinovaný zdroj, ktorý obsahuje zdroj pre digitálnu časť  (DC, 9V), ale aj napätie pre krok. motory (DC, 15V alebo 30V).  Je chránený proti indukčným vplyvom a je vhodný pre ovladače pracujúce systémom PWM ako aj systémom Chopper. Digitálna a motorová časť sú úplne nezávislé.
 
 
 
Technické dáta: 
  • Digitálna časť:
                   - DC, bez stabilizácie ale ochranou proti skratu a s filtrom,
                   - LED signalizácia,
                   - 230V - filter
                   - Výkon: 2 VA
  • Motorová časť:
                   - DC, 15V alebo 30V (vo vnútri nastaviteľné), ochranná poistka proti skratu a preťaženiu,
                   - LED signalizácia,
                   - Výkon 150VA (pri 15V = 10A, pri 30V = 5A - možné zaťaženie),
                   - Pasívne chladenie,
  • Použité transformátory zodpovedajú bezpečnostným predpisom. 
  • Zabudované v plastovej skrinke.
  • Hmotnosť: ~2kg.


Doporučené prevádzkové napätie:
  • 30V-: H1 CNC Ovladač
  • 15V-: Profi1 CNC Ovladač

Pred zapojením si prosím prečítajte návod a doporučenia k danému ovládaču.  Doporučenie pre vylúčenie rušivých vplyvov: všetky vedenia by mali byť realizované tienenými káblami. Tienenie sa nesmie použiť na aktívne vedenia (GND).
 

 
Výber napätia
(vnútorné prepojenie)
 
Image
Vo vnútri sa nachádza konektor, ktorý je prepojený káblami a podľa nasledovnej kresby je možné zvoliť potrebné napätie 15V alebo 30V.
 
Image
 
Pri novom zdroji je voliteľné napätie 15V alebo 30V !