Mach3

Image
Mach3 CNC Controller
Version D1.90.020
 
Viac informácií, link na stiahnutie a aj príručku najdete na:
 
Image
 
Tu predstavujem vylepšenú verziu riadiaceho programu Mach3 CNC. Demo verzia programu je plne funkčná, len má obmedzený rozsah G-kódu. To znamená, že jednoduché tvary a návrhy sa dajú bez problémov frézovať. Pri rozsiahlejších súboroch je potrebné si zakúpiť licenciu. Je možné si ju u mňa objednať, po registrácii dostanete súbor, ktorý sa nainštaluje do adresára Mach3.
 
 
Image

 

Pri tomto programe si môžete upraviť pracovnú plochu tak ako Vám vyhovuje. Slúži na to súbor Mach3Screen.exe.

 

Hlavné vlastnosti:

Pripojenie cez  LPT port, Step/Dir systém (voľne nastaviteľné výstupy na LPT),
Max. 6 osé riadenie,
Trojstupňový, max. 45kStep/sec rýchlostný impulzný  generátor,
Veľmi hladké a stabilné impulzy,
Výnimočne variabilné  hardvérové a softvérové nastavovanie,
Importuje nasledovné súbory: G-kód, HPGL, DXF, JPG, BMP ,
Pomocné programy: Encóder, PWM, RS232, USB, stb. Programovanie možné vo
Visual Basic-ben,          A veľa iných funkcií
Čo je zaujímavé - na rozsah schopností je veľmi lacný oproti iným!

Minimálne požiadavky:  Win. XP, 1.4GHz, LPT port.

Základné funkcie sú podobné ako pri Mach2!

Demo verzia sa nachádza na stránke Art of CNC. Limit demo verzie je 1000-riadkový G-kód. Impulzný generátor je ohraničený hodnotou 25 kStep/sec.

Pripravujeme obrazovku v Slovenskom jazyku.

Čerstvo nainštalovaný program je potrebné nakonfigurovať, aby komunikoval s elektronikou. Tu popísané nastavenia platia pre našu elektroniku. Tieto nastavenia sú uložené v súbore Mach3Mill.xml.


Toto len približne popisuje jednotlivé nastavenia. S hľadom na obrovské možnosti programu si nie je možné ukázať všetko. Na to slúži návod pre Mach3.!

Image

Táto funkcia slúži na import prac. plochy

 

Najdôležitejšie nastavenia: menu Config. --->


Select Native Unit:


Nastavenie používanej mieri.

Image

Image

Port and Pints:


Porty a biti - ich miesta a používanie.  --->Softvér dokáže obsluhovať 2 LPT porty (6D). Tu sa zadávajú a nastavujú adresy ako aj rýchlosť impulzného generátora pre našu elektroniku postačuje 25000Hz.!

Image

Tu sa zadávajú hodnoty Step/Dir pre jednotlivé osi. Úroveň Dir sa dá zmeniť v okne LowActive a tým sa zmení smer točenia. Step/Dir udáva pini na LPT porte a tak sa mení v závislosti od použitej elektroniky. Jednotlivé nastavenia pre naše ovládače nájdete na príslušných stránkách.

Image

X Dir 4
Y Step 6
Y Dir 7
Z Step 3
Z Dir 9
Port=&H37A  
Spindle(Mill) 14

Image

Profi1 nepoužíva tieto vstupy (na rozdiel od Profi2B karty)! Na obrázku je nastavenie pre Profi1 ovladač. Pri Profi2B je aktívnych 5 vstupov!
Výstupy pre relé. V našom prípade je aktívne jedno, ktoré
spína obrábací motor.! Pri Profi2B sú aktívne 4 výstupy!

Image

Image

Tu sa zadávajú hodnoty pre ručné ovládanie --->

Image

Nastavenie ovládanie obrábacieho motora --->

Image

Nastavenie motorov --->Toto je jeden z najdôležitejších Setupov! Tu je potrebné
zadať dáta pre jednotlivé motory rýchlosť, zrýchlenie, krokovanie a pod.!

Pri Profi1 ovladači je Step Pulse=4 a Dir Pulse=4 !

 

Image

Postup nastavenia:

Najprv je potrebné kliknúť na tlačítko danej osi a po nastavení hodnôt ich uložiť funkciou - SAVE AXIS SETTINGS!
Potom ďalšie osi a postup je rovnaký.

Vysvetlivky:

Step per = 1unit (mm) koľko krokov je potrebných na posun o 1mm

Velocity = max rýchlosť (mm/min),

Acceleration = zrýchlenie mm/s2 ,

G's = vypočítané zrýchlenie.

Nasledujúce men - Baklash --->


(kompenzácia nepresností mechaniky)

Image

Logic menu --->

Image

State menu --->


Auto Screen Enlarge = Obrazovku upravý na aktuálne hodnoty - Profi V2.1 1024×768!


Enhanced Pulsening = keď máme dostatočne rýchle PC - touto funkciou bude krokovanie plynulejšie.

Image

Motion Mode:

Costant Velocity = stála rýchlosť
Exact stop = pred každým pokynom zastane

  Distance Mode:

Absolute = G-kod koordináty - počíta ich od 0,0,0


 
 
Pracovná plocha:
Niektoré polia sú prevzaté z Mach2
 
Image

 

Unit alebo v mm ukazuje relatívne koordináty. Tlačítkamy je možné ich vynulovať v aktuálnej pozícii. Tlačítko CV označuje mód s konštantnou rýchlosťou. Offline svieti, keď len simuluje pohyb - motory stoja.

 

Ručný pohyb:

Keď je zapnuté ručné ovládanie ovláda sa z klávesnice šípkamy a tlačítkamy PageUp, PageDown  - to isté + Shift zrýchly na max rýchlosť.

 

Pracovná cesta:

Image

 

Reset:

Kým svieti toto tlačítko všetko je vypnuté. Stačí naň kliknúť a opäť sa dá pokračovať v práci. Je možné ho použiť ako núdzové zastavenie v prípade problémov. Image

Test panel:

Image


 

Import súborov

Image

Tu si vyberieme typ súboru

Load G-Code slúži na otvorenie súboru z už vygenerovaným G-kódom. Pri ostatných typoch sa G-kód generuje pri importe a dá sa uložiť. Okrem iného zahrňuje už aj nastavenia rýchlostí, hĺbky, číslo nástroja a pod. Pri novších verziách je tzv Lazy cam - cez ten je možné importovať súbory a zadávať nastavenia - rýchlosť, hĺbka a pod.

 

HPGL (plotter file):

Image

 

Pri programoch, ktoré poznajú export súborov HP plotter (HPGL), je rozumné to využiť už pri tvorbe a nastavení. (napr. Corel Draw) v tomto prípade sa texty už nemusia konvertovať. Pri DXF sa musia premeniť na krivky - curves. 

Kroky: napr.: Corel Draw 11 -> HPGL -> Mach3:

 

Samozrejme miery sa musia nastaviť na mm!
Pen Up je hodnota akou sa nástroj presúva nad materiálom v unit-miere.(pozitívne čísla)
A Z-Depth je hĺbka rytia - obrábania (negatívne čísla!!!) v unit-miere.
As Drawn nech je vypnutý, keď chceme aby ľavý spodný okraj zodpovedal hodnote koordinátov 0,0 (inak to bude hodnota 0,0 zadaná v Corely)!!!
Laser Mode - je pre rezanie laserom.
FeedRate je rýchlosť rytia (unit/min)!
Plunge Feedrate rýchlosť zarytia (Unit/min)!
Spindle musí byť zapnutý lebo spína relé a tým aj obrábací motor.!
Active ryje iba kresby v žiadanej farbe!
Order je poradie opracovania podľa farieb!
Create G-Code je potrebné uložiť takto vagenerovaný G-kód!

 

DXF import:

Image

Z DXF formátov je len R11, R12 podporovaný! Texty musia byť v krivkách.!

Kroky pri importovaní sú očíslované!

1. Load File ( DXF import).

2. Layers Control. Parametre pre jednotlivé kroky:

Image

 

Toto je najdôležitejšia časť. Vidíme tu jednotlivé vrstvy ktoré sme vytvorily pri kreslení DXF. 
Layer Name = meno vrstvy. On/Off = On použiť, Off nepoužiť danú vrstvu.
Tool # = K vrstvám patriace číslo obrábacieho nástroja - dáta nástroja ovplyvňujú dráhu obrábania 
Cut Z Coord = Hĺbka rytia. 
Feed Rate = Rýchlosť rytia unit/min
Plunge Rate = Rýchlosť zarytia pri pohybe dolu  unit/min (pri pohybe hore ide max. rýchlosťou )
Spindle Speed = Otáčky obr. motora - pri Profi1 ovladači to neplatí - reguluje sa na motore
Cutting Order = poradie vykonania

Tieto údaje sa stanú súčasťou G -kódu.

Po tomto je potrebné uložiť G-kód, inak ho nenaimportuje.

 

Gravírovanie fotografie (3D):

Image

Image

 

Medzi základné funkcie Mach3 patrí fotogravírovanie 3D! K tomu slúži ako vstupný súbor bmp alebo jpg. Fotografiu najprv premení na čierno-bielu a následne podľa odtieňov, zadanej hĺbky a ostatných parametrov. Je možné zadať hľbku a aj to aby zodpovedala čiernej alebo bielej.

 

 

Prvý krok je príprava súboru (nastavenie vhodných kontrastov). Toto si vyžaduje pokusy a skúsenosti. Potom treba súbor odoslať (Load Image File).
Je potrebné zadať štýl rytia. Môže to byť raster v smere X/Y až po bodky.
Depth je najhlbší bod rytia (negatívne číslo v  mm),  Safe Z je presun nástroja - horný doraz - pozitívne číslo.
Inverz - biela farba bude najhlbšie!

Táto práca je časovo veľmi náročná.


 

Wizards/Pick - Sú to vývojové verzie rôznych pracovných plôch, ktoré slúžia na jednoduché ovládanie a funkcie bez potreby importovania súboru.

Mach sa neustále aktualizuje a zdokonaľuje, preto je tento popis len orientačný.

Image

Image