Profi2B Hl. karta

Image
 
Profi2B I/O karta
 
(CNC hlavná karta) 
 
Image

 

 

Úlohou hlavnej karty je vytvoriť spojenie medzi PC a riadením jednotlivých osí. Ako aj obsluha  I/O portov. Táto karta nie je určená pre H1, ale pre iné ovládače, ktoré ovládajú jednotlivé osi. To môže byť
napríklad Profi2A , ale aj iné, sériovo vyrábané ovladače. Je možné pripojiť aj servo ovladače.

Profi2B umožňuje riadiť 4 osi, ale zároveň môže riadiť aj prídavné zariadenia ako je chladenie, mazanie, odsávanie, 3D scaner a pod. No a samozrejme aj vstupy, ktoré môžu slúžiť ako koncové spínače alebo
tlačítko núdzového zastavenia a pod. 

I/O karta neinvertuje TTL znaky, preto je možné aj kombinované riadenie - krokový motor - servo. 

 

 

 

Technické dáta:

- 8 bitový, zosilnený , Schmitt-trigger a delený Step/Dir TTL výstup.
- 5 ks vstupov.
- 4 ks nezávislé reléové výstupy (max. 230V, 2A ).
- Úplná LED signalizácia I/O portu.
- 230V- filter.
- Ochrana pred skratom zdroja (napätie ovladača).
- Centronics LPT - pripojene.
- Digitálny zdroj (5V, max 1A),
- napätie mostíka(11V, max 500mA).

 

Mechanické prevedenie:

Image

Rozmery karty sú: 275mm x 55mm. Obojstranný plošný spoj - čiastočne SMD.

Image

(Na obrázku je príklad umistnenie a uchytenie hlavnej dosky a 4 ks ovladačov Profi 2A.)

 

Elektronické prevedenie:

Na spodnej časti karty sú pripojky.

Image

 

Výstupy sú riadené relé-spínačmi a ich zaťaženie môže byť 230V a 2A. 

Zapojenie vstupov je znázornené na obrázku. Je tu možné použiť akékoľvek mechanické tlačítko.

 

Na vrchu karty sú výstupy pre riadenie jednotlivých osí - teda pripojenie ovladačov.

Image

(prípojky ovladačov)

 

Image

(Power a Signal prípojky)

 

Tieto prípojky sú  TTL s maximálnym zaťažením 20mA ! Prípojky je možné použiť aj na iné účely. Pripojenie bolo naplánované na CD-ROM audio kábel s PC. 


(Signál a Power kábel)

Takéto tienené káble sú doporučené. 

Doporučený prierez ostatných prípojok je  0.5mm2.

Pozor!
Na niektorých čatiach dosky je nebezpečné napätie 230V. 

Preto je potrebné mechanické zabezpečenie - vstavanie do skrinky. 

Softverová inštalácia:

Image

(Hlavná karta  + jednotlivé ovladače)

Všetky vstupy a výstupy je možné otestovať a nastaviť pomocou Machu. 


(Mach3 Diagnostika)

S ohľadom na to, že digitálne výstupy pracujú s TTL signálmy,
je možné s nimi riadiť aj iné veci ako sú osi. Napríklad otáčky obrábacieho
motora pomocou PWM, samozrejme to si vyžaduje pomocné obvody.  


(TTL-výstup)

PC  konfigurácia:

Nastavenie portov je podobné ako pri H1 a treba ho urobiť v
Machu v okne port and pins. Tieto nastavenia sú v nasledujúcej tabuľke: 

I/O funkcia: Označenie  výstupu : LPT / pin:
A
Ovladač
Signal
A/Step
9
Signal
A/Dir
8
B
Ovladač
Signal
B/Step
7
Signal
B/Dir
6
C
Ovladač
Signal
C/Step
5
Signal
C/Dir
4
D
Ovladač
Signal
D/Step
3
Signal
D/Dir
2
Vstupy GND -
SK14 10
SK13 11
SK12 12
SK11 13
SK10 15
Výstupy
(relé)
SK4 14
SK3 16
SK2 17
SK1 1

(CNC Nastavenie bitov)

Príklad zapojenia koncových spínačov pri 3D mechanike. 


(3D- konc. spínače)

Samozrejme okrem samotného zapojenia je potrebné urobiť príslušné nastavenia v Machu. Pri 3D mechanike je možné jeden výstup použiť na iné účely, napríklad aj na 3D scaner. 


(CNC riadenie na profesionálnej úrovni)

 

(Profi2B-optimalizovaná pracovná plocha)