Mechanika 29

Image

CNC na osadzovanie SMD

Konštruktér: Izsó Mihály

Image

Image

Samotný stroj

Image

0° až 90° - pootočenie súčiastok v podávači SMD

   

Image

Pneumatická hlavica

Image

Os X a Y

   

Image

Referenčný spínač

Image

0° - podávač

   

Image

Pohon

Image

Pneumatický kompresor - výveva

   

Image

Odvedenie prázdneho pásu pod DPS

Image

Pneumatické ventily

   

Image

Vákuum generátor

Image

Profi CNC ovládač + I/O DPS