H1

Image
H1 Expander
(Možnosti na rozšírenie systému)
 
Image Image
 
Obsah:
6D systém 2 LPT porty
Expander - zapojenie
5D systém 1 LPT port
4D systém 1 LPT port
2D systém 1 LPT port
 
 
H1 CNC ovladač je v základnej verzii schopný ovládať 3osi cez 1 LPT port.
S dvomi  LPT portami a dvomi  H1 CNC ovladačmi je možné zostrojiť 6 osí stroj. Riadenie je možné pomocou Mach 3.
 

Image

Image

6 osí systém za pomoci 2 LPT portov LPT porty a adresy jednotlivých ovladačov
 
Zapojenia bitov pri dvoch LPT portoch jednotlivých ovladačov zostávajú, rôzna je adresa portov.
 
Image
 
Nasledujúci príklad ukazuje základné nastavenia 6 osého stroja.
 
Image
 

Jednotlivé  H1 ovladače sú vyznačené v políčkach Step Port a Dir Port . V tomto príklade os X riadi ovladač 1- "A", os Y- ovl. 1- "B" , a Z- ovl 1- "C",  Os A je riadená ovladačom  2- "A" , os B- ovl. 2- "B"  a os C- ovl. 2- "C".

Pri dvoch LPT portoch je možné takýmto istým spôsobom nastaviť a ovládať všetky vstupy a výstupy. 

Toto je ďalšia možnosť využitia - Tu je možné nastaviť paralelný pohon jednotlivých osí 2 plus 2 motory na osi X a Y , Os Z je v tomto prípade poháňaná jedným motorom, ten druhý je využiteľný na niečo iné.
Image
 

 
 
Používanie Expandera
 
Za pomoci  Expandera sa otvárajú rôzne možnosti aj s jedným LPT portom. Expander upravuje a rozdeluje LPT port na na jednotlivé vstupy a výstupy.   Používajú sa tu bežné LPT káble. Takto je možné riadiť jednotlivé motory samostatne alebo aj paralelne.
 

Dva výstupy sú označené nasledovne :

Master: Tento výstup posiela pokyny ďalej bez transformácie bitov. Keď je tu zapojený H1 ovladač - nastavenie jeho bitov je totožné ako keby bol zapojený jediný - to platí pre vstupy aj výstupy. 

Slave: Tento výstup transformuje a upravuje jednotlivé bity podľa nasledujúcej tabuľky.

Dôležité:  Master H1 ovladač a jeho  "B" motor funguje paralelne so  Slave H1 ovladač "B" motorom! Ostatné motory sú fizicky nezávislé ale logickými nastaveniami je ich možné synhronizovať.
 
Image
 

 
 
Systémové konfigurácie
 
5D

Image

Image

5D - stroj, paralelné riadenie 5D - príklad konfigurácie bitov
 
Na obrázku je zapojenie a nastavenie  5D - CNC - osi sú nasledovné: 

X, Y (poháňané dvomi motormy), Z, A, B

Zapojenie a nastavenie osí je ľubovoľné. 
 

 
 
4D
S jednotlivými osami je možné pohybovať samostatne a nezávisle - samozrejme je  to  potrebné nastaviť a naprogramovať.
 

 
 
2D
 

Image

Image

4 motory - 2D rezačka polystyrénu 2D, 4 motory - nastavenie bitov
 
2D-rezačka polystyrénu  - 4 motory 2 x os X, 2 x os Y.
 
Image

 

Jedna strana X=Master A, Y=Master B

Druhá strana X=Slave A, Y=Slave B

Pri špeciálnych aplikáciách je možné nastaviť aj tri motory na synchrónny posun, napríklad rotačný adaptér.